Onze werkwijze | Succes met Salesforce consultancy én aanscherpen op basis van inzichten

Voor Salesforce ontwikkeling en implementaties hanteert CloudtoShare het 4D model bestaande uit 4 fasen Discovery, Design, Develop en Deploy. Wij werken Agile waarbij inzichten in de praktijk aangescherpt worden en ook anticiperen op nieuwe inzichten die ontstaan. Wij kunnen projecten snel aanpassen aan veranderde situaties of wensen. Je kunt niet alles van tevoren voorspellen. Het is de filosofie van 'zien-voelen-veranderen'. Het project wordt opgedeeld in kleinere succesvolle projecten waardoor er slagvaardig een beter resultaat bereikt wordt. Het is beter om dit te doen, met kleinere stappen, om te slagen dan om het systeem te implementeren en te falen na veel werk.

Discovery

Salesforce Consultant

Laten we een diepe duik nemen in uw organisatie, strategie, team, KPI's en uw gebruikers. In de ontdekkingsfase zullen we veel gebruikersinzichten genereren en ervoor zorgen dat we echt aansluiten bij uw bedrijf.

Design

Met user stories ontwerpen wij oplossingen rond uw gebruikers en lossen gebruikersproblemen op een creatieve manier op. Dit is meer dan alleen reageren op uw business requirements. 

Develop

Salesforce Development

Wij ontwikkelen met een methode die past bij uw team. Er zijn geweldige Agile-methoden zoals Scrum en Kanban. Maar het begint allemaal met de mensen en hoe we onze visie samenbrengen en uitvoeren.

Deploy

Salesforce Implementatie

Wij zorgen voor alle details. Het gaat er niet alleen om uit te leggen hoe het werkt en om op het juiste moment te leveren. Het gaat ook over checklists en ervoor zorgen dat alles gerealiseerd is.


Salesforce Project Management

Werk en flow visualiseren

Het visualiseren van het werk en de proces stappen maken het eenvoudig om samen te werken.  Een ieder ziet immers wat er gedaan wordt en in welke processtap het werk zich bevindt. Deze KANBAN methodiek is eenvoudig in te passen in iedere organisatie. De kracht zit in visualisatie en transparantie. Wij werken met het software ontwikkeltool Jira waardoor teamleden real time verbonden zijn met elkaar. Je hoeft niet te wachten tot de volgende meeting, je kunt direct verder met het werk doordat je 24-7 geconnect bent.


Salesforce Development

Met sprints kort op de bal spelen

Wij monitoren uw project met uw stakeholders en wij werken met multidisciplinaire teams. Met Sprints blijven wij kort op de bal met regelmatige reviews. Elke keer kijken wij samen of we nog steeds op de goede weg zijn. Wij verbeteren snel én werken met inzichten uit de dagelijkse praktijk. De feedback van de gebruiker en de klant is essentieel om aanpassingen te kunnen doen. We ondersteunen u in elke fase van uw proces, van ontdekking tot implementatie. Wij streven naar een continu verbeterproces om te komen tot een hoog kwalitatief service niveau.


Meer flexibele mogelijkheden

Wij werken remote én op locatie. Wij brengen gezamenlijk met u de activiteiten in beeld die uitgevoerd dienen te worden. Op basis hiervan maken wij gezamenlijk een logische verdeling van de activiteiten en waar ze uitgevoerd worden. Niet alles hoeft bij u op locatie uitgevoerd te worden. Cloud oplossingen zijn immers via het internet benaderbaar waardoor veel flexibiliteit ontstaat. Wij zijn niet gebonden aan een locatie én werken wereldwijd samen. Dat geeft meer mogelijkheden voor kennisdeling en interessante kostenvoordelen. Cloud werkers kunnen overal werken waar ze dat willen. Het geeft organisaties en medewerkers meer flexibiliteit.